Brugerrådet er nedlagt

I stedet for er der indført et brugermøde med en
uændret dagsorden, men i fremtiden er det bestyrelsens formand, der er ordstyrer og indkalder.
Alle brugere bliver stadigvæk inviteret.