Formand
Ib Laursen

88 17 68 82

 


 

 Fra brugerrådsmøde den 20. februar 2015.

Brugerrådsmøde i Kvarterhuset

Tekst og foto: Henning Hansen

Fredag den 20. februar prøvede vi at afholde brugerrådsmødet om formiddagen. Bestyrelsen har igennem længere tid søgt ideer til at få nogle flere af jer brugere af huset til at komme til vore brugerrådsmøder.

Deltagerantallet var højere denne gang, om det så var, fordi Helge skulle vise videoholdets film om Christiansfeld - ja det må vi jo se, men vi vil selvfølgelig gerne have flere til at deltage også til fremtidige møder. Dette forum er for alle brugere af huset, og her er der mulighed for at fremkomme med ideer og forslag til aktiviteter og arrangementer. Det er også stedet, hvor husets bestyrelse kan komme i dialog med alle brugerne af huset.

For at prøve noget nyt blev dette møde startet med lidt morgenbrød og kaffe, samtidig med at brugerrådsformand Ib førte os igennem dagsordenens punkter. Som altid startede vi med en orientering fra de forskellige hold, som havde en repræsentant med på mødet. Dejligt med mange deltagere til brugerrådsmødet. Gennemgående var tilfredsheden på alle holdene stor. Herefter blev ordet givet til husleder Preben, som orienterede om de nye tider i vort køkken, når Jette ikke er der mere. I fremtiden må alle hjælpe til. Preben oplyste også, at Kvarterhuset har anskaffet sig en ny fotokopimaskine.

Orienteringen fra bestyrelsen blev givet af formand Henning, og denne orientering omhandlede det just afholdte møde om kvarternetværket og om områdets helhedsplan, samt en tak til Peter Heesemann for den opgave han har påtaget sig - nemlig at ajourføre Kvarterhusets hjemmeside.

Der blev også orienteret om kommende arrangementer bl.a. trailer markedet og Grundlovsdagen.

Efter et veloverstået hyggeligt møde havde vi, som før nævnt, inviteret Helge Willesen til at vise os den film om Christiansfeld, som Kvarterhusets videohold i fællesskab har produceret. En fantastisk flot og godt lavet film. Helge orienterede i øvrigt om, at videoholdet går i gang med en film om Koldinghus og Kolding Miniby, så vi har noget at se frem til.

Til slut takkede brugerrådsformand Ib deltagerne for et godt møde i god ro og orden.

Vel mødt til næste brugerrådsmøde.