Energi fra solceller

solfangerSolmur:
Tværs gennem Kvarterhuset er der en solmur af beton. Den har en hældning på 4 grader, og der kan ske solindfald fra 90 m2 vinduesareal. Solens stråler opvarmer væggen, og denne varme akkumuleres og kan afgives til rummet, efter at solen er gået ned.

Der er også monteret sollameller, som kan lukke solen ude i sommerhalvåret. Det har samme effekt som parasollen. Og dermed bliver bygningen mere komfortabel at være i om sommeren.
Solen har på en sommerdag en indstråling svarende til 900 w/m2. Det svarer til en varmeblæser på fuld ydelse for hver 2,5 m2 vinduesareal der vender mod syd.

Solfangersolvarme:
En solfanger er, hvor der producerer varm vand ved hjælp af solens stråler. På den sydvendte væg er der ophængt 1 solfanger modul. Varmen fra solens stråler bruges til at opvarme det varme brugsvand. Er Kvarterhusets forbrug af varm brugsvand større end det solfangeren kan yde, sker opvarmningen ved hjælp af fjernvarme.

Solfangeren er således et supplement og en demonstration model af, hvordan en solfanger virker.

solcellerSolceller
I Kvarterhusets sydvendte vinduer er der monteret 40 m2 solceller. Solcellerne producerer solceller strøm, som sælges til elnettet.

Solcellerne er siliciumkrystaller, der producerer strøm, når de påvirkes af solens stråler. Hver modul på 10 x 10 cm kobles sammen med andre i serie til at der kan opnås en spænding på ca. 110 volt. Denne strøm sendes gennem en vekselretter, der transformerer strømmen til vekselstrøm, der passer til elselskabernes net.

Der produceres ca. 2800- 2900 KWH svarende til den beregnede mængde.

Solcellerne er placeret lodret i facaden, det betyder en reduktion i ydelsen, svarende til forskellen i vinklen vinkelret på solen.

Årsydelse 2900 kWh / 40 m2 = 72,5 kWh/m2 ved lodret montering