Økologisk byggeri

Økologi i Kvarterhuset
Økologisk byggeri er et alternativ til traditionel byggeri. Som et led i Kolding Kommunes intention om at være
medudvikler at nye byggeformer var dette økologiske et naturligt valg, da projektgruppen skulle definere byggeriet for Kvarterhuset.
Den økologiske definition kommer frem ved, at man foretager en helhedsvurdering af et materiale.

- Hvor kommer det fra?
- Hvordan produceres det?
- Hvordan påvirker det mennesker og omgivelser?
- Og hvordan bortskaffes det igen?

Det er nogle af de spørgsmål, der skal overvejes.

Ydrebeklædning i Kvarterhuset
Her er anvendt Sibirisk lærketræ, som har et højere olieindhold end alm. fyrretræ.
Brædderne er sat på klink og ligger vandret. Husets facade er opdelt i felter, så der kun er monteret klinkebrædder i samme længde.
For at lærketræet kan forblive intakt er der et 3-5 cm luftrum mellem brædderne og isoleringen, således at træet hurtigt kan tørre ved ventilation, på begge sider af klinkebrædderne.

Lærketræs beklædningen er monteret på klink, og derved kan slagregn altid løbe af og træet tørrer hurtigere. Vandrette klink beklædning giver også mulighed for at udskifte enkelte brædder. Hvis der opstår råd. Så er det ikke hele vægbeklædningen der skal skiftes!

Kvarterhusets farve Facade hus
Der er valgt "råt" lærketræ (kun savet, ikke høvlet), som skal stå ubehandlet. Det betyder, at det får naturens påvirkninger fra sollyset.
Træet bliver musegrå i farve. Dog virker farven mørkere, når træet er vådt.
Det er et bevidst økologisk valg, at Kvarterhusets facade ikke skal have maling. Det er nu spændende at se, hvor lang tid facaden så kan stå, inden træet skal udskiftes. Fordelen er, at træet nemt kan bortskaffes, når det ikke har fået maling. Og det skønnes, at over en længere årrække er den samlede økonomiske udgift ikke større, end hvis huset skulle have den nødvendige malebehandling hver 2-3 år. Der er nu truffet det valg, at Kvarterhuset ikke skal males, og at vi løbende foretager vurderinger i et fuldskala forsøg. Det vigtige er, om lærketræet har så højt et olieindhold og andre naturlige Fungicid (svampehæmmende) stoffer, at der ikke kan gro skimmelsvampe, som nedbryder træet.

Det danske klima har et enormt højt antal temperaturvandringer op og ned forbi nulpunkt. Det er det punkt, hvor vand ved 0 grader kan være både flydende og fast i form af is. Det betyder, at træet vil udvide sig ved frostvejr og trække sig sammen ved tøvejr. Derfor kræver danske træhuse ofte ekstra maling sammenlignet med Sverige / Norge.

Isolering
Isoleringsmaterialet i yderfacaden er hør. Her er hørfibre blandet med tekstilfibre.

En prøve på materialet er udstillet i Kvarterhusets trapperum.

Fordelen er, når huset skal fjernes. Så kan isoleringsmaterialet bortskaffes uden belastning for omgivelserne. Højisoleringen er også et fuldskala forsøg.
Hørisoleringsmateriale er et nyt materiale, som endnu ikke har de samme godkendelser som traditionel isoleringsmateriale. – det er svært at se, hvordan
det ser ud efter 30 års levetid! Så vi venter spændt.

Hørisoleringsmaterialet er også indlagt i nogle forsøgsfelter i taget. Taget er opbygget efter princippet i det, man kalder tagkassetter.  Tagkassetterne er beklædt med tagpap.