Kvarterløfts historie: Kvarterløftsindsatsen

Tekst hentet fra Ministeriet for Flytninge, Indvandrere og Integration

Kvarterplanen har med sine 8 indsatsområder: Den grønne linje, Miljømæssig bæredygtighed, Nye botilbud, Kvarterhus, Sociale initiativer, Beskæftigelse, Byfornyelse og Trafik en stor bredde. Samtidig vil en række projekter dog først gennem det kommende år blive konkretiseret i et samarbejde med beboerne i kvarteret.

Den grønne linie
Den grønne linie skal i henhold til planen samle og sammenkæde en række vigtige steder, funktioner og grønne områder i kvarteret, og medvirke til at give kvarteret en fælles identitet og grøn profil. Den grønne korridor skal skabe bedre forhold og muligheder for mennesker og natur i kvarteret. Projekter der knyttes til den grønne linje er bl.a.: Kvarterhuset og kvarterets plads der knyttes til Kvarterhuset, Værested for de unge, legepladser, renovering af Stejlbejerganlægget.
Kvaliteten og omfanget af bydelens grønne områder og beplantninger - den grønne struktur har betydelig indflydelse på beboernes trivsel og områdets dyre- og planteliv. Med en forbedret grøn struktur kan Sydvest Kvarteret blive en mere attraktiv og sammenhængende bydel med et større naturindhold. Den grønne guide har som en forpost etableret en skurvogn, som kontaktsted til beboerne. Der er etableret miljølaug og igangsat økologiske demonstrationshaver.

Miljømæssig bæredygtighed
Fundamentet for en varig kvalitetsforbedring af hverdagen i kvarteret er bæredygtighed i ordets bredeste forstand. En sådan bæredygtighed består ifølge planen af i hvert fald tre aspekter: Social/kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Kvarterløft-initiativerne skal på hver deres måde underbygge en sådan bæredygtig og levedygtig udvikling i kvarteret.

Kvarterhus
Kvarterhuset skal være et hus for alle beboere i kvarteret. Et rummeligt miljø med vide rammer og højt til loftet. Kvarterhuset skal understøtte beboernes behov, initiativ og forskellighed, plus i videst muligt omfang være samlende for borgerne.

Beskæftigelse
Beskæftigelsen er en del af områdets sociale bæredygtighed. Der knyttes et beskæftigelsesaspekt an til en række af kvarterløft projekterne. Etablering af kvarterhus samt renovering af grønne områder indeholder arbejdsopgaver, hvor lokal arbejdskraft kan inddrages, endelig etableres en særlig beskæftigelsesindsats for områdets ledige borgere.

Byfornyelse
Det overordnede mål med byfornyelse i Kolding er at skabe gode, sunde og velfungerende boliger og boligområder. Her inddrages både bygninger og udearealer i en koordineret indsats.

Trafik
Sydvest Kvarteret er på mange måder præget af trafik og trafikproblemer. De omgivende gader er hver især stærkt trafikerede. Der passerer en del uvedkommende trafik gennem kvarteret, der desuden stort set er uden cykelstier. Der er udarbejdet en trafikplan. Trafiktiltagene, f.eks. hastighedsnedsættelse og etablering af tvangsruter for erhvervstrafik sigter mod at løse en række af disse problemer.