• Bruger

Det er muligt at låne/leje Kvarterhusets lokaler.
Kulturelle arrangementer og aktiviteter der virker til fordel for udvikling af Sydvestkvarteret kan få stillet Kvarterhusets lokaler til rådighed.
Lån til private og/eller forretningsmæssige arrangementer eller arrangementer, der afholdes for at give arrangøren en økonomisk gevinst, kan ikke finde sted.
Der kan ske udlejning til private fester i det omfang huset ikke afvikler egne arrangementer.

Kvarterhuset har 2 dejlige og lyse lokaler, der kan bruges til foredrag, møder, kurser, foreningsaktiviteter og meget andet. Væggene mellem lokalerne kan foldes, så der dannes ét stort lokale, der kan rumme op til 110 personer til et foredrag eller 76 personer siddende ved borde.

Priser:

Lån af lokalerne er gratis.
Leje af lokaler:
                       • 2.500,- for 2 lokaler inkl. køkken og toiletter
                       • depositum på 1000,-

Der opkræves samlet 3500,- kr. for leje + depositum:

Booking:

For at booke lokalerne skal du henvende dig til Kvarterhusets forman Henning Hansen på telefon nr. 23 45 75 55 -eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nøgle:

Typisk udleveres der et nøglekort, der giver adgang til huset, i ugen op til arrangementet. Det sker ved personlig henvendelse til Henning Hansen samt betaling af depositum.

Øvrige betingelser:

Arrangøren er ansvarlig for ro, orden og oprydning, og har det fulde ansvar for det lånte og er erstatningspligtig for skader, som ikke kan henføres til almindeligt slid på bygning, inventar m.v.

Benyttelse sker fuldt ud på arrangørens regning og risiko. Der kan ikke gøres ansvar gældende overfor kommunen eller institutionen for person- eller tingskade, der måtte indtræffe under brugen af lokalet.

Den Selvejende Institution, Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret i Kolding kan, såfremt aktiviteten ikke opfylder ovenstående formål eller ordensregler ikke overholdes, tilbagekalde en given tilladelse til benyttelse af et lokale.

I lokaler, hvor der tilbydes servering, må medbragt mad og drikke ikke indtages.

AV-udstyr:

Der stilles ikke AV-udstyr til rådighed.