Bestyrelsen i Den selvejende institution Kvarterhuset består af:

Formand: Henning Hansen
Næstformand: Jan Lauritzen
Kasserer: Jette Knudsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Preben Knudsen
Inge Hultberg
Bestyrelsessupplant:
Esther Fuusgaard
Peter Heesemann