Bestyrelsen i Den selvejende institution Kvarterhuset består af: