Bestyrelsen i Den selvejende institution Kvarterhuset består af:

Formand: Henning Hansen
Næstformand: Jan Lauritzen
Kasserer: Jette Knudsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Preben Knudsen
Gertrud Madsen Almdal
Bestyrelsessupplant:
Esther Fuusgaard