Fra Kvarterhusets bestyrelse:
I 2014 tog Kolding Byråd den beslutning, at politikere ikke skulle bruge tid på at være bestyrelsesmedlemmer i selvejende institutioner m.fl.– som i
vort Kvarterhus. Byrådet har igennem årene haft en ordning, hvor partierne skulle udpege medlemmer til bestyrel-
sesposterne i de forskellige institutioner. Beslutningen blev taget (har vi fået oplyst), fordi arbejdsbyrden i byrådsarbejdet for de valgte politikere var blevet
for stort. Derfor besluttede politikerne i Byrådet, at partierne fremover ”kun” skulle udpege en kontaktperson til de forskellige bestyrelser.
Disse kontaktpersoner kan bestyrel serne så tilkalde, hvis/når der opstår behov for det. Denne beslutning, som blev vedtaget i 2014, har vi i
Kvarterhusets bestyrelse først fået kendskab til i marts måned 2018 – jo – ting tager tid (som man siger). Byrådets beslutning har Kvarterhusets
bestyrelse taget til efterretning, og vedtægterne er nu ændret fra at indeholde teksten, om at et bestyrelsesmedlem udpeges af Byrådet til at Kvarterhusets
bestyrelsen fremover vælges af borgerne i Sydvest Kvarteret.
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 3. maj 2018 indvalgt bestyrelsessuppleant Gertrud Almdal Madsen som nyt bestyrelsesmedlem.
Gertrud har været bestyrelsessuppleant i Kvarterhusets bestyrelse igennem det seneste år og blev genvalgt på vor generalforsamling den 12. marts,
så velkommen i bestyrelsen.
Iøvrigt har partierne i Byrådet igennem årene fordelt bestyrelsesposterne m.v. til kommunens forskellige institutioner efter en af mig ukendt bestemmelse.
For Kvarterhusets vedkommende har det i flere år været Socialdemokratiet, der har udpeget et bestyrelsesmedlem.
I de senere år har det været Hanne Dam, der har været udpeget som vort bestyrelsesmedlem, så nu har vi fået en kontaktperson fra samme parti – nemlig
Hamloui Bahloul. Velkommen til ham, og stor tak til Hanne Dam for hendes tilknytning til og arbejde for Kvarterhuset. Vi håber, at hun fremover stadigvæk vil have tid og lyst til at følge med i vort arbejde.
Man kan vel med rette sige, at Kvarterhuset efterhånden har været igennem nogle ret omfattende ændringer på den kommunale ledelse af huset i de senere
år. Først blev lederen af Godset udpeget til at være administrativ chef for Kvarterhuset, samtidig med at Kvarterhusetsleder blev udnævnt til aktivitets koordi-
nator. Nu har vi så ikke en politiker som bestyrelsesmedlem mere, hvad mon det næste bliver?
Heldigvis har vi da stadigvæk et godt hus med mange gode aktiviteter og arrangementer – og rigtig mange glade og dejlige brugere og frivillige – stor tak til jer alle.
Siden sidste udgave af ”Sydvesten” har vi sagt farvel til Godsets daværende leder Christian Haugh, som bekendt har fået et nyt arbejde – tak til ham for
samarbejdet. Nu afventer vi den nye leders ansæt-
telse, så i mellemtiden er vor kontakt person til embedsværket kommunens kulturchef Lisbeth Holten Lambert.