• image
  • image

På husets 1.sal har vi et mediatek, der er udstyret med 12 computere, hvor det er muligt at deltage i eller afvikle edb-kurser, baseret på frivillige vejleder.

Birgit Thomsen er koordinator for edb-undervisningen, og det er hende du skal kontakte, hvis du ønsker at deltage på ét af holdene, eller selv starte et hold op.
Kontakt Birgit på 75 50 87 50

Vi har i øjeblikket flg. hold: