• image
  • image

På husets 1.sal har vi et mediatek, der er udstyret med 12 computere, hvor det er muligt at deltage i eller afvikle edb-kurser, baseret på frivillige vejleder.

Birgit Thomsen er koordinator for edb-undervisningen, og det er hende du skal kontakte, hvis du ønsker at deltage på ét af holdene, eller selv starte et hold op.
Kontakt Birgit på 75 50 87 50

Tilmelding skal ske til Birgit Thomsen.