• image
  • image

På husets 1.sal har vi et mediatek, der er udstyret med 12 computere, hvor det er muligt at deltage i eller afvikle edb-kurser, baseret på frivillige vejleder.

Birgit Thomsen er koordinator for edb-undervisningen, og det er hende du skal kontakte, hvis du ønsker at deltage på ét af holdene, eller selv starte et hold op.
Kontakt Birgit på 75 50 87 50

Holdene er på sommerpause indtil uge 38.

Kunne du tænke dig at komme på et af vore edb hold (se nedenfor) kan du tilmelde dig hos:

Birgit Thomsen.

 

 

Du er også velkommen til at besøge Kvarterhusets IT Café
hvis du har problemer med dit udstyr eller andre spørgsmål vedr EDB.
Vi er der hver mandag mellem kl. 9.00 og 11.00 ( dog ikke i juli- og augus).