Sydvesten

Her kan du læse de sidste 12 udgaver af bladet Sydvesten

 

 

 

 

Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening (som udgiver "Sydvesten":
Henning Hansen - formand 
Peter Heesemann -kasserer
Kirsten Sørensen -bestyrelsesmedlem
Gerhard Pedersen -bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen -bestyrelsesmedlem 
Hanne Østergaard - revisor Aase Lydiksen

Bestyrelsessuppleanter:
Arne Fuglsang
Anne Marie Bjørn

Revisorsuppleant:
Aase Lydiksen

Sydvest Kvarterts Medieforening "Sydvesten" afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 19. marts 2024 kl. 18.00 Junghansvej 121, 6000 Kolding
Dagsorden:
- valg af dirigent
- valg af referent
- fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for året 2023
- fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2023 og budget for 2024
- behandling af indkomne forslag
- valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
(på valg er bestyrelsesmedlemmerne kasserer Peter Heesemann og
Gerhard Pedersen samt bestyrelsessuppleanterne Arne Fuglsang og Elin Heesemann)
- valg af revisor og revisorsuppleant
(på valg er Hanne Østergård og revisorsuppleant Aase Lydiksen)
- eventuel
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen