Sydvesten

Her kan du læse de sidste 12 udgaver af bladet Sydvesten

 

 

Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening (som udgiver "Sydvesten":
Henning Hansen - formand 
Peter Heesemann -kasserer
Kirsten Sørensen -bestyrelsesmedlem
Gerhard Pedersen -bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen -bestyrelsesmedlem 
Hanne Østergaard - revisor Aase Lydiksen

Bestyrelsessuppleanter:
Arne Fuglsang
Anne Marie Bjørn

Revisorsuppleant:
Aase Lydiksen

Torsdag den
23. marts 2023 kl. 18.30 afholder Sydvest Kvarterets Medieforening "Sydvesten" ordinær generalforsamling i Kvarterhusets lokaler.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Alle er velkommen.

I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen inviteres bladets frivillige til en sammenkomst.
Nærmere om dette i næste udgave af "Sydvesten".