Træ og metalværksted

I øjeblikket er der ingen aktivitetshold, der benytter vort metal- og
træværksted, men det er - efter aftale – muligt at benytte værktøj og maskiner. De frivillige, der passer lokalet i formiddagstimerne er behjælpelig med tips og assistance ved brug af maskinerne..

Der er følgende maskiner m.m. til rådighed:

  • Båndsav

  • Kombimaskine med rundsav & tykkelseshøvl

  • Co2-svejseværk

  • Søjleboremaskine

Brug af værkstedet kan aftales med Kvarterhuset formand.
Timeprisen for brug af værkstedet er kr. 10,- ved medlemskab af
Kvarterhusets Venner og kr. 25,- uden medlemskab betales efter brug.

Træ og metalværksted