Kunst i Kvarterhuset

Opdateret: 07 oktober 2021
I Kvarterhusets lokaler udstiller Ineke Platenkamp sine malerier indtil udgangen af december måned 2021.
Ineke Platenkamp

Der er forskellige kunstnere der udstiller løbende i Kvarterhuset.
På 1. sal i Kvarterhuset udstiller husets kunsthold nogle af deres malerier.
Ønsker man, at udstille i Kvarterhuset kan man rette henvendelse til Kvarterhuset på mail:kvarterhuset.kolding@outlook.dk
Lisa og Mario har ønsket at stoppe med at stå for Kvarterhusets maleriudstillinger.
Stor tak til dem for deres indsats.
Hanne Østergaard vil fra 2022 være
Kvarterhusets kontaktperson vedrørende vore udstillinger - mere om det i næste
udgave af "Sydvesten".