Kvarterhuset bestyrelse

Kvarterhuset bestyrelse

Bestyrelsen består af:
Formand Henning Hansen – valgt 2024
Jan Lauritzen – valgt 2024
Kasserer Arne Aa. Knudsen – valgt 2023
Anna-Marie Bjørn – valgt 2023
Kim Wittenkamp – valgt 2023

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsessuppleanter:
Klaus Hynkemeier - valgt i 2024