Kvarterhuset bestyrelse

Kvarterhuset bestyrelse

Kvarterhusets bestyrelse: Bagerst fra venstre: Anna-Marie, Kristian, Arne, Jan
Forrest fra venstre: Kim, Claus, Henning