Kvarterhusets Lokaler

Kvarterhusets lokaler

I Kvarterhusets cafè lokale er der mulighed for at holde møder eller f.eks foredrag. Man kan mødes med andre brugere, læse dagens avis og købe kaffe og brød, som sælges fra vores køkken.

Inventaret består af 6 stk. runde borde, hvor der er plads til 4 personer ved hver, samt et klaver som kan benyttes efter nærmere aftale. Lokalet bruges dagligt som mødested for brugerne af Kvarterhuset.

Lokalet kan lejes efter henvendelse til Kvarterhusets formand på tlf.:3035 4424 eller e-mail: kvarterhuset.kolding@outlook.dk.

Ved trappeopgangen til 1. sal forefindes både elevator og garderobe.

Begge dele benyttes på eget ansvar.

Kvarterhusets køkken er velindrettet med komfur, ovn, køleskab, fryser og
opvaskemaskine m.v.. Der er service incl. diverse drikkeglas til 80 personer. Køkkenet
anvendes til dagligt af brugere af Kvarterhuset, samt ved de forskellige aktiviteter og arrangementer som afholdes.

I forbindelse med udlejning af lokaler vil der for det meste være adgang til køkkenet også.

Legeteket er indrettet i børnehøjde med madrasser, legetøj, højstole m.m. Lokalet
benyttes man- til torsdag om formiddagen af den kommunale dagpleje.
Fredag formiddag er der mulighed for at frivillige og private kan mødes i det vi kalder:
"Åbent privat legestue for alle børn i alderen 0 - 5 år ifølge voksen".
Kontakt Kvarterhusets formand for nærmere oplysninger.
Kvarterhusets formand kan kontaktes på tlf. 3035 4424 eller e-mail til kvarterhuset.kolding@outlook.dk

I Medietek lokalet på 1. sal er der installeret 12 computere, som danner grundlag for at
udbrede kendskabet til IT. Kvarterhuset har oprettet forskellige brugerhold, hvor man ved hjælp fra frivillige holdledere kan få udbygget sin viden indenfor IT.
Det er mulighed for at medbringe egen PC.

Du kan se undervisningstiderne her.

Kvarterhuset har udover café lokalet 2 dejlige og lyse lokaler i stueetagen, der kan bruges til foredrag, møder, kurser, foreningsaktiviteter, private arrangementer og meget andet. 
Foldedøre i mellem lokalerne bevirker at der kan blive ét stort lokale, der kan rumme op til 110 personer til et foredrag eller 80 personer siddende ved borde.

Lokalerne kan lejes efter henvendelse til Kvarterhusets formand på tlf.:3035 4424
eller e-mail: kvarterhuset.kolding@outlook.dk

Kvarterhuset stiller ikke AV-udstyr til rådighed.

I forbindelse med Covid-19 er antallet af personer i lokalerne underlagt de til
enhver tid gældende restriktioner. Lejer afholder udover lejeprisen udgiften til
hånd- og overfladesprit.

I sy og design-lokalet på 1. sal holder flere sy, strikke, sy og filt-glade mennesker til, ligesom Kvarterhusets kunsthold svinger pensler, blyanter og farver herinde. Lokalet består at et stort bord og et hæve/sænkesybord. Diverse symaskiner og strygejern forefindes også.

Du kan se de forskellige holdtider her.

Både i stuen og på 1. sal er der 3 toiletter. I stuen er det ene toilet handicapvenligt, og der er desuden et pusle/skiftebord til babyer.
På 1. sal er det ene toilet også handicapvenlig.

Toiletterne rengøres daglig. Det er op til brugerne, at spritte kontaktpunkterne af efter brug.

På Kvarterhusets metal- og træværksted er der mulighed for efter aftale, at benytte værktøj og maskiner. De frivillige, der passer lokalet i formiddagstimerne er behjælpelig med tips og assistance ved brug af maskinerne.

Brug af træ- og metalværkstedet aftales med Kvarterhusets formand
på tlf.: 3035 4424 eller e-mail:  kvarterhuset.kolding@outlook.dk.

Til dækning af diverse udgifter skal der betales en timeprisen for brug af træ- og
metalværkstedet på kr. 15,- ved medlemskab af Kvarterhusets Venner (Kvarterhusets Støttekreds) og kr. 35,- uden medlemskab. Afregningen aftales nærmere.

I tilknytning til Kvarterhuset er der etableret forskellige udendørsfaciliteter til fremme af
motion og socialt samvær for alle aldersgrupper..

Benyttelsen af alle faciliteterne er på eget ansvar.

Træningspavillon:
Her er der rig mulighed for at styrke mange af kroppens muskler, strække ud m.m.

Tarzanbane:
April 2019 blev den nye tarzan bane ved Kvarterhuset og Pulzion færdig, en flot og
indbydende bane.

Trampoliner.
Gademix har 2 aflåste trampoliner, og benyttelsen af disse aftales med Gademix. Ved brug skal der være opsyn af voksne.

Skaterrampe:
En metalrampe med afsæt fra begge sider er opsat ved siden af Parkour banen.

Parkour bane:
Parkour bane står til rådighed for alle der har lyst til at springe og svinge sig i de forskellige redskaber.

Multibane:
Multibanen kan anvendes til forskellige boldspil.

Motionsruten Den grønne linje:
Ruten starter ved Mosevej i kolonihaveforeningen Mosvig og følger stien bag om Pulzion-hallen ad Søren Kiærs Vej.

Der fortsættes ad Drachmannsvej til Tøndervej. Derefter ad Munkensdam til
Stejlbjerganlægget. Videre ad Borchs sti, Thurasvej til Konsul Effs Vej og legeplads.

Fra legepladsen fortsættes ad Carl Ploughs vej tilbage til Mosvig. Det skal bemærkes, at
terrænet i området ved Drachmannsvej ikke er egnet til kørestole på grund af et stejlt
terræn.